Neformalus suaugusiųjų švietimas

Susipažinkime

Pagrindinė veiklos idėja, kuria vadovavosi „Nendrės“ iniciatoriai – padėti tėvams auginantiems vaikus. Kompleksinių paslaugų teikimas vienoje vietoje šeimai prieš 20 metų Lietuvos visuomenėje buvo naujas ir išskirtinis reiškinys. Pagrindinis pagalbos teikimo principas – „čia ir dabar“, atsižvelgiant į kiekvienos šeimos individualius poreikius ir situaciją, taip pat buvo naujovė.  Organizuodami susitikimus, seminarus tiek su „Nendrėje“ dirbančiais savo srities specialistais, tiek su išorės ekspertais siekiame gilinti bendruomenės žinias apie vaikų auklėjimą, ugdymą. Siekiame dalintis turima patirtimi ir naujausiomis žiniomis.

Įgyvendinti projektai

2005-2008 m. vyko Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas „Išeitis tau“, kuris padėjo jaunoms moterims įsidarbinti ir mažino jų diskriminaciją darbo rinkoje.

2005-2009 m. vykusio projekto „Nendrė“ – patirties sklaida“ metu „Nendrės“ darbuotojai sukaupta socialinio ir pedagoginio darbo patirtimi dalijosi su Kaliningrado srities ir Baltarusijos nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis socialinių paslaugų srityje.

2009-2012 m. „Nendrė“ dalyvavo projekte „Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS)“, kurio tikslas buvo sudaryti palankias sąlygas šeimos, asmeninio gyvenimo ir darbo įsipareigojimų derinimui.

2010-2011 m. vykęs projektas „Lyčių strereotipų mažinimas – priemonė socialiniams pokyčiams“ plėtojo sąmoningumą suvokiant lyčių stereotipus ir normas. Projekto metu buvo toliau vystoma merginų ir vaikinų grupių veikla bei sukurtos pirmos Lietuvoje moterų ir vyrų diskusijų grupės, kuriose buvo diskutuojama apie visuomenėje įsitvirtinusius lyčių stereotipus, pasidalijimą buities darbais, smurto problematiką.

2015-2016 m. vykęs projektas „KID (Kindergartens in Development) – lygios galimybės ugdytis ikimokyklinio amžiaus berniukams ir mergaitėms“ formavo ir tyrė pedagogų ir tėvų požiūrį į lygias berniukų ir mergaičių ugdymosi galimybes. Projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant su Kaliningrado regiono NVO „Zvezda nadezhdy“, įkūrusia ikimokyklinio ugdymo grupę, bei Alandų salų Valdorfo darželiu. Projekto metu parengtas lygių galimybių plėtros ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme planas, pasirengta įtraukiojo ugdymo modelio ir lygių galimybių metodikos sklaidai Lietuvoje.

2020 m. Lygių galimybių plėtros centras kartu su partneriais iš Portugalijos, Italijos ir Austrijos projekto „PARENT: Vyriškumo normų kaita įsitraukinat į aktyvią tėvystę“ metu parengė 11-os skrajučių paketą, kuriomis  siekiama didinti supratimą apie vyrų įsitraukimo į nesmurtines, priežiūros, tėvystės veiklas ir tuo grindžiamų kitokių vyriškumo normų formavimo svarbą.

2021-2022 m. Asociacija Moterų informacijos centras kartu su tarptautiniais partneriais įgyvendina projektą „BEE. Lyčių lygybė ankstyvajame ugdyme“. Projekto metu turime galimybę dalintis patirtimis, žiniomis ir praktika ugdant bendruomenės sąmoningumą apie lyčių lygybę bei ugdymą be stereotipų.

2021 m. „Nendrė“ gavo finansavimą įgyvendinti projektą „Nendrės institucinių gebėjimų stiprinimas dalyvaujant valdant krizes ar ekstremaliąsias situacijas“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė finansavimą darbuotojų ir savanorių kompetencijoms kelti. Šių mokymų dėka sustiprinome savo žinias apie kognityvinį lankstumą, sisteminį ir kritinį mąstymą, efektyvų pokyčių valdymą dinamiškoje aplinkoje bei orientacija į paslaugų kokybę krizinėse situacijose.