Mūsų misija

teikti kompleksines ugdomąsias ir socialinės integracijos paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, ypatingą dėmesį skiriant mamoms/tėvams, kurie vieni augina vaikus.

Mūsų vizija

suburti aktyvią bendruomenę, kurios nariai padėtų užtikrinti kokybišką ugdymą, paremtą žmogaus orumo ir teisių apsauga bei pagarba įvairovei.

Mūsų darbuotojai

„Nendrės“ darbuotojai reguliariai dalyvauja įvairiuose mokomuosiuose seminaruose, patys veda mokymus ir pristato savo įtraukiojo ugdymo modelį tiek Lietuvos, tiek užsienio organizacijų atstovams. Kasmet prie darbuotojų komandos prisijungia 2 užsienio savanoriai, atvykę pagal ES programą „Europos solidarumo korpusas“ bei 2 studentai iš Institut de Richemont (Prancūzija)